• slider image 156
  • slider image 157
  • slider image 158
:::

活動 hyes - 總務處 | 2017-09-01 | 人氣:4747

本文為加密文章,請輸入密碼觀看:

:::
ㄩㄣ ˋ ㄔㄡ ˊ ㄨㄟ ˊ ㄨㄛ ˋ
運籌,籌謀策劃;帷幄,古時軍中帳幕。泛指善於策劃或指揮,也用以比喻居幕後策劃。
more...