Web Title:六年甲班六年甲班

2020-03-30 4/2~4/5連假四天

六年甲班

4/2補假(補4/4兒童節)

4/3補假(補4/4清明)

4/4週六例假(適逢兒童節和清明)

4/5週日例假

 

2020-03-30 兒童節禮物

六年甲班

慶祝兒童節,學校贈送每個學生一個水壺,希望同學每天喝足1500公升的白開水,聰明健康永相隨。

第一頁 上一頁 1 下一頁 最後頁
更多消息

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12

打掃校園啦

倒數計時

2020 畢業典禮

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

本站管理員